Wdrażanie RODO - Łódź | diwa.com.pl

Oferujemy przedsiębiorcom wsparcie we wdrożeniu nowych przepisów (wdrożeniu RODO). Przekonujemy, że nowe przepisy (RODO) nie są straszne, a wdrożenie zasad przetwarzania danych zgodnych z tymi przepisami nie musi być trudne i kosztowne.

W zakres naszych usług wchodzi kompleksowe wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców we wdrożeniu RODO, na które składa się:

Badanie wstępne

Jest to pierwsza czynność, jaką zwykle podejmujemy w ramach wdrożenia RODO. Jego celem jest odpowiedź na pytanie, czy w przypadku konkretnego klienta faktycznie mamy do czynienia z danymi osobowymi, które są przetwarzane w rozumieniu przepisów RODO.

Audyt przetwarzania danych osobowych

Audyt pozwala nam precyzyjnie określić zakres przetwarzanych danych osobowych. Na tym etapie możemy też zakwalifikować, czy klient przetwarza dane szczególnej kategorii. Po audycie przygotowujemy obszerny raport, w którym wskazujemy słabe punktu dotyczące ochrony danych i rekomendacje zmian. Wtedy też możemy wskazać, czy konieczne będzie powołanie IOD.

Wdrożenie zmian

Na tym etapie przygotowujemy dla Państwa niezbędną dokumentację, m.in. klauzule informacyjne, treści zgód, regulamin przetwarzania danych osobowych, projekty umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Oprócz tego wspieramy Państwa we wdrożeniu zmian w organizacji firmy – np. rozplanowaniu rozmieszczenia piktogramów o monitoringu itd. Wdrażamy zmiany nie tylko wynikające z RODO, ale też z przepisów krajowych ustaw.

Audyt powdrożeniowy

Po ustalonym czasie od momentu wdrożenia zmian – procedur, zasad postępowania itp. przeprowadzamy w Państwa firmie ponowny audyt. Jego celem jest weryfikacja realizacji wprowadzonych zmian. Audyt powdrożeniowy kończy się raportem, w którym przedstawiamy Państwu, jak wygląda ochrona danych w Państwa firmie. Ponadto wskazujemy, czy znaleźliśmy miejsca, które wymagają poprawy oraz jakie działania należałoby w tym celu podjąć.

Oferujemy również dodatkowe usługi związane z ochroną danych osobowych, w postaci:

Outsourcingu IOD

Wdrażanie RODO Łódź, Wdrażanie RODO DIWA

Możecie Państwo powierzyć nam pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych (IOD). Wówczas będziemy realizować na rzecz Państwa firmy zadania, które przydziela Inspektorowi RODO, m.in. kontakt z organem nadzoru, bieżące wsparcie administratora danych.

Szkoleń z zakresu ochrony danych

Team leader giving a presentation on new RODO regulations in a corporation. Blurred photo with white text

Oferujemy szkolenia z zakresu RODO dla kadry kierowniczej oraz dla pracowników firm. Chętnie przeprowadzimy też szkolenie dla osoby, która ma pełnić funkcje IOD w Państwa firmie.

Nie zwlekaj dłużej. Nowe przepisy stosowane są już od 25 maja 2018 roku. Jeżeli nie wdrożyłeś jeszcze zasad ochrony danych w swojej firmie to jest to ostatni moment. Skontaktuj się z nami
i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. 

Nasza oferta kierowana jest zarówno dla obecnych przedsiębiorców, jak i dla osób, które dopiero zakładają firmę i od początku chcą postępować zgodnie z przepisami RODO. 

Chcesz być na bieżąco z nowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, stosowania RODO itd.? Śledź nas na FB.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju. Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami.

Doradztwo oraz wsparcie we wdrażaniu RODO – Łódź.