Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w DIWA Sp. z o.o.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Doradztwo i Wsparcie Administracyjne Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, al. T. Kościuszki 59/61 lok. 411, 90-514 Łódź, KRS: 0000884202, REGON: 388175760, NIP: 7252306802.

Kontakt z administratorem

Możesz skontaktować się z nami pisząc list na adres siedziby, pisząc e-mail na adres: biuro@diwa.com.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 609 032 987.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe są przez nas udostępniane podmiotom, z którymi współpracujemy i z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiotami tymi są: biuro rachunkowe, firma hostingowa, operator systemu do podpisywania umów w formie dokumentowej, kancelaria windykacyjna, dostawca pakietu biurowego – G-Suite.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do: dostępu do swoich danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody masz prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z nami. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem.

Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych

Odpowiadanie na wiadomości i utrzymanie bieżącego kontaktu

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Ciebie pytania –
w formie listownej, e-mailowej lub telefonicznej, a także w celu prowadzenia dalszej korespondencji mającej na celu wyjaśnienie przedstawionego przez Ciebie problemu lub zagadnienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Twoje dane będziemy przetwarzać w tym celu nie dłużej niż 2 lata od ostatniego kontaktu.

Przygotowanie i przesłanie zamówionej oferty handlowej

Przetwarzamy Twoje dane w celu przygotowania i przesłania zamówionej przez Ciebie oferty handlowej, jeżeli wcześniej taka oferta została przez Ciebie zamówiona (telefonicznie, e-mailowo lub przez formularz dostępny na naszej stronie).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie przez nas czynności na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będziemy przetwarzać w tym celu nie dłużej niż przez rok od przesłania oferty.

Zawarcie i realizacja umowy

Przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i wykonania umowy, jeżeli jesteś naszym klientem lub
kontrahentem.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane będziemy przetwarzać w tym celu nie dłużej niż przez czas trwania umowy.

Realizacja obowiązków prawnych

Przetwarzamy Twoje dane w celu wywiązywania się z obowiązków prawnych, np. w zakresie wystawiania i rozliczania faktur VAT, identyfikacji klientów w ramach procedur AML, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozpatrywania reklamacji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Twoje dane będziemy przetwarzać w tym celu przez okres wymagany przepisami prawa.

Działania marketingowe

Przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś/aś na to odrębną zgodę.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane będą przetwarzane  w tym celu do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż 10 lat.

Dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń

Przetwarzamy Twoje dane w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń, w tym w celu windykacji należności.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Twoje dane będą przez nas przetwarzane
do czasu przedawnienia roszczeń.

Źródło pozyskania danych

Przetwarzamy dane, które pochodzą bezpośrednio od Ciebie, chyba że jesteś pracownikiem i współpracownikiem naszego klienta/kontrahenta i to on przekazał nam Twoje dane w związku z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków służbowych. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane niezbędne do realizacji umowy, w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy numer
telefonu i adres e-mail, miejsce zatrudnienia.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizacje poszczególnych celów przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia takiej umowy.