Doradztwo i Wsparcie Administracyjne Spółka z o.o. („DIWA”) to młoda firma, którą tworzą doświadczone osoby. Naszym głównym celem jest wsparcie administracyjne firm. Oferujemy usługi dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych,
a także spółek kapitałowych.

PATRYK ŁUCZYŃSKI
Prezes Zarządu

TELEFON:
609 032 987

E-MAIL:
patryk.luczynski@diwa.com.pl

LINKEDIN:

Jestem pasjonatem prawa, a także zachowań niewerbalnych (tzw. mowy ciała). Specjalizuję się w postępowaniu administracyjnym, sprawach cudzoziemców, a także w kwestiach ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywałem, pracując zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz fundacji i stowarzyszeń. Uzyskałem kwalifikacje zawodowe – Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 2020 roku jestem członkiem Lokalnej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Łodzi.

Pełniłem funkcję specjalisty ds. obsługi prawno-administracyjnej
w spółce akcyjnej z branży e-commerce, nowoczesnych technologii oraz usług płatniczych. Odpowiadałem w niej za bieżącą obsługę
prawno-administracyjną, opracowywanie dokumentów na potrzeby postępowania przed KNF, tworzenie i opiniowanie umów, przygotowanie uchwał organów spółki, a także współpracę
z wiodącymi kancelariami prawnymi.

Wcześniej pracowałem na stanowisku specjalisty w jednym
z największych banków w Polsce. Tam zajmowałem się m.in. regionalną koordynacją obrotu gotówkowego, wsparciem we wdrażaniu optymalizacji i ich raportowaniem, przygotowywaniem projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych, współpracą z działem prawnym, uczestniczyłem też w negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi.

Obsługiwałem pod kątem prawno-administracyjnym również organizacje społeczne i fundacje. Kierowałem jedną z fundacji zajmujących się prawną ochroną zwierząt. Reprezentowałem fundację przez organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, a także przed organami ścigania i sądami powszechnymi. Jestem autorem kilku publikacji dotyczących prawnej ochrony zwierząt.

Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach
i szkoleniach, takich jak m.in.:

W miarę potrzeb korzystamy ze wsparcia doświadczonych adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także specjalistów z innych dziedzin.