Oferujemy profesjonalne wsparcie w legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu różnego rodzaju zezwoleń, w szczególności zezwolenia na pobyt czasowy, w tym zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a także zezwolenia na pobyt stały.

Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego zezwolenia, które pozwoli Ci na legalny pobyt na terenie Polski. Udzielimy Ci wyczerpujących informacji o formalnościach, które należy spełnić w celu uzyskania zezwolenia. Przygotujemy też dla Ciebie komplet niezbędnych dokumentów i będziemy reprezentować Cię przez odpowiednimi organami (np. Wojewodą).

Oferujemy:
Doradztwo w wyborze formy zezwolenia

Kompleksowe doradztwo w wyborze odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pobyt/pracę, w tym udzielenie informacji o formalnościach związanych z ubieganiem się o takie zezwolenie

Photogenica-PHX190055986

Przygotowanie wniosku o udzielenie zezwolenia wraz z niezbędnymi załącznikami

Group of perky lawyers, businesspeople standing together

Reprezentację przed organami w całym postępowaniu w sprawie uzyskania zezwolenia na pobyt/pracę, w tym zapoznawanie się z aktami i bieżące informowanie o statusie sprawy

Law concept: Painted green Scales icon on White Brick wall background

Opracowanie i złożenie  odwołania od negatywnej decyzji administracyjnej (np. decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia, cofającej zezwolenie, zobowiązującej do powrotu)

Zakres oferowanych usług:

Zakres oferowanych usług/zezwoleń:

  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na prace,
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w Urzędzie Pracy.
Dlaczego warto nas wybrać?

Doświadczenie i profesjonalizm

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniu administracyjnym. Nasza wiedza i doświadczenie dają Ci pewność, że Twoje sprawy są w dobrych rękach. Jesteśmy profesjonalni i na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro klienta. 

Oszczędność czasu

Dzięki skorzystaniu z naszych usług nie musisz martwić się staniem w kolejkach w urzędzie, czy też prowadzeniem korespondencji z organem. Nie musisz martwić się też zbyt długim trwaniem postępowania. Korzystając z naszego wsparcia masz gwarancję, że Twoja sprawa będzie załatwiona w możliwie najkrótszym terminie.

Bieżące informacje

Monitorujemy postępy w rozpatrywaniu spraw naszych klientów przez organy. Na bieżąco będziemy Cię informować o wszelkich zmianach statusu sprawy. Będziemy monitorować zawartość akt postępowania. W przypadku znacznych opóźnień w dopełnieniu terminów ustawowych przez organ, będziemy w Twoim imieniu podejmować czynności, aby przyspieszyć czas rozpatrzenia sprawy.

Kompleksowe wsparcie

Oferujemy wsparcie na każdym etapie. Możesz z naszą pomocą założyć spółkę z o.o. Możesz też liczyć na naszą pomoc jeżeli organ (np. Wojewoda) wyda negatywną decyzję i nie udzieli Ci zezwolenia na pobyt. Wówczas w Twoim imieniu złożymy odwołanie i będziemy reprezentować Cię przed organem odwoławczym (np. Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców).

Wynagrodzenie

Konkretna wysokość wynagrodzenia ustalona zostaje każdorazowo na początku współpracy. Uzależniona jest ona od stopnia skomplikowania sprawy. Poniżej przykładowe ceny za:

  • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – 500 zł netto
  • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej – 500 zł netto
  • uzyskanie zezwolenia na pobyt stały – 600 zł netto
  • rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w Urzędzie Pracy – 100 zł netto
  • odwołanie od decyzji administracyjnej (decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt/pracę, decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt/pracę, decyzji o zobowiązaniu do powrotu) – od 500 zł netto.

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT (23%), a także opłaty urzędowe (skarbowe)

Potrzebujesz wsparcia w legalizacji pobytu? A może otrzymałeś negatywną decyzję wojewody? 

Nie zwlekaj. Skontaktuj się z nami.