Obsługa administracyjno-prawna to usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy potrzebują bieżącego wsparcia w załatwianiu formalności w swojej firmie.

Obejmuje ona komplet czynności administracyjno-prawnych, m.in.:

Powyższe czynności mogą przyjąć postać jednorazowego zlecenia albo stałej obsługi administracyjno-prawnej przedsiębiorcy. W drugim przypadku przedsiębiorcy zostaje przydzielony pracownik, który pozostaje do jego dyspozycji i który zaznajamia się ze specyfiką konkretnej firmy, aby jak najlepiej realizować swoje zadania.